Balou de Joode

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 23-09-2015

2015-09-23

Stakeholder

betekenis & definitie

Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed.

Voorbeelden van stakeholders zijn: Werknemers, investeerders, aandeelhouders, de overheid en klanten. Door de invloed die stakeholders hebben is het voor een organisatie belangrijk rekening met deze belanghebbenden te houden. Het is tevens van belang dat een organisatie specifieke informatie geeft aan elke groep stakeholders, zodat er een goede reputatie opgebouwd wordt. Er zijn twee algemene modellen ontwikkeld om stakeholders in groepen in te delen.

Stakeholder salience model:
Hierbij wordt gekeken naar de zichtbaarheid en prominentie van een stakeholder in een organisatie met betrekking tot macht (Kan de stakeholder macht afdwingen/uitoefenen?), legitimiteit (Heeft de stakeholder het recht om te eisen?) en urgentie (Staat de issue hoog op de agenda, zit er druk achter?). (Cornelissen, 2014)

The power-interestmatrix:
Men categoriseert de stakeholders hierbij op basis van macht en interesse.
Beide manieren geven een overzicht van de belangrijkheid en invloed van stakeholders. Gebaseerd op deze ordening weten organisaties hoe intensief ze met elke groep moeten communiceren. De ordeningen geven inzicht in of stakeholders alleen op de hoogte gehouden moeten worden of dat er actief geluisterd en gecommuniceerd moet worden. (Cornelissen, 2014)