Arjan Vernhout

Sustainable Business Development Professional

Gepubliceerd op 12-05-2016

2016-05-12

Strategisch management

betekenis & definitie

Het geheel van processen waarbij het management van de onderneming op herhaalbare en systematische wijze strategische opties ontdekt en ontwikkelt voor het creëren van klantwaarde en voor het distribueren van de ondernemingswaarde (bijvoorbeeld winst, cashflow, aandeelkoers, etcetera) naar de belanghebbenden.

Strategisch management is specifiek gericht op het opsporen, (h)erkennen en het ontwikkelen van mogelijkheden en kansen voor waardecreatie (voor de klanten) en waardedistributie (naar alle betrokkenen bij de onderneming) en dit op een systematische en herhaalbare wijze (zodat "strategie" en "geluk" van elkaar onderscheidbaar zijn. In het strategisch competentiedenken vormen de ideeën en overtuigingen van managers als het ware een "mindset" die een cruciale factor vormt in de bekwaamheid van een organisatie actief te streven naar nieuwe mogelijkheden en kiezen van de beste opties voor maximale creatie en distributie van klantwaarde.
Een bekende indeling van het geheel van processen van strategisch management is: (1) strategische analyse, (2) strategische keuze en (3) strategie-implementatie. Een strategische analyse wordt uitgevoerd om de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de huidige en toekomstige ‘gezondheid’ van de onderneming in kaart te brengen. Daarnaast moet de analyse inzicht verschaffen in de belangrijkste kansen die voortkomen uit de omgeving (omgevingsanalyse) en de strategische bekwaamheden van de onderneming (interne analyse). Een strategische analyse wordt uitgevoerd om de strategische keuze voor te bereiden. Het is vooral de strategische keuze die beslissend is voor de ontwikkeling en de toekomst van de onderneming. Het gaat om het maken van keuzes waarbij vele belangen spelen. Bij strategie-implementatie gaat het om de strategievorming die tot stand is gekomen bij de strategische analyse en de strategische keuze. Keuzen moeten nu worden omgezet in veranderingsprocessen en de blauwdruk van de onderneming zal wijzigen.

Bronvermelding