Redactie Ensie

APK begrippen omschreven

Gepubliceerd op 24-02-2016

2016-02-24

RDW

betekenis & definitie

De RDW (Dienst Wegverkeer) is het instituut dat de alle gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen registreert. Het RDW controleert of alle voertuigen en de bestuurders voldoen aan de normen zoals gesteld door de overheid.

Oorspronkelijk is de afkorting RDW afgeleid van de Rijksdienst voor Wegverkeer. In de Wegenverkeerswet van 1994 spreekt men echter van de Dienst Wegverkeer. In de praktijk spreekt men echter nog van de RDW, zodoende heeft men deze afkorting behouden, maar de naam van de instelling veranderd.

De RDW houdt zich voornamelijk bezig met het registreren van informatie over de levensloop van alle Nederlandse gemotoriseerde voertuigen alsmede de bestuurders hiervan. Daarnaast test de RDW voertuigen, houdt toezicht op de technische staat van auto’s en de staat van de bedrijven die gerechtigd zijn om een RDW autokeuring uit te voeren. De RDW is hiermee de toezichthouder van de APK (Algemene Periodieke Keuring), wat ook wel RDW autokeuring wordt genoemd. Het uitvoeren van een APK is voor iedere bestuurder die in het bezit is van een gemotoriseerd voertuig wettelijk verplicht. Bij deze keuring worden enkele belangrijke functies van de auto getest, zoals de motor, de werking van de remmen en de wielophanging. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar de autogordels en eventuele schade aan het dashboard. In andere woorden, alles wat nodig is voor veilige deelname aan het verkeer op de openbare weg. Het RDW ziet er streng op toe dat ieder gemotoriseerd voertuig voldoet aan de normen gesteld door de APK.

Wanneer men de RDW autokeuring niet tijdig laat uitvoeren, loopt men het risico op een boete. Men kan afzien van een APK, het gevolg hiervan is dat het voertuig niet meer op de openbare weg mag, totdat men wel een APK laat uitvoeren