Redactie Ensie

APK begrippen omschreven

Gepubliceerd op 24-02-2016

2016-02-24

APK geldigheid

betekenis & definitie

De APK geldigheid geeft aan hoe vaak een gemotoriseerd voertuig periodiek moet worden gecontroleerd. De APK geldigheid is niet voor elk voertuig hetzelfde. Bij het bepalen van de APK geldigheid wordt onder andere gekeken naar het gewicht van de auto en het soort brandstof die de auto gebruikt.

In Nederland is het wettelijk verplicht om een auto of ander voertuig periodiek te keuren. Dit wordt in Nederland de APK (Algemene Periodieke Keuring) genoemd. Tijdens deze keuring worden auto’s getoetst op het functioneren van belangrijke onderdelen, zoals de motor, de brandstofsystemen en de remmen. Hoeveel tijd er tussen twee keuringen in zit en wanneer een nieuwe auto voor het eerste moet worden gekeurd, hangt van van het soort auto.

Voor een nieuwe auto die op benzine rijdt en na 1 januari 2005 is geproduceerd, geldt dat deze na vier jaar voor het eerst moet worden gecontroleerd. Hierna dient men de auto twee keer na twee jaar te laten controleren, vervolgens moet een auto met benzine motor om het jaar worden gecontroleerd. Voor auto’s die rijden op diesel of gas en na 1 januari 2005 zijn geproduceerd geldt dat de eerste APK keuring na drie jaar moet worden uitgevoerd. Hierna moet een auto met diesel of gas als brandstof om het jaar te worden gecontroleerd.

De APK geldigheid kan dus per auto al behoorlijk verschillen. Men behoeft de keuring minder vaak te laten uitvoeren wanneer de auto nog relatief nieuw is. Voor alle auto’s geldt dat hoe ouder de auto is, des te vaker dient deze te worden gecontroleerd door een APK. De APK geldigheid is daarnaast bindend. Dit wil zeggen dat wanneer men de auto niet opnieuw laat keuren wanneer de APK geldigheid is afgelopen, dat men niet meer met de auto de openbare weg op mag.