Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

verkoper

betekenis & definitie

Het begrip verkoper heeft 3 verschillende betekenissen:

1) iemand die waren verkoopt.
iemand die voor zijn beroep waren verkoopt in een handelszaak, op de markt of op straat.

2) baas van een handelszaak.
iemand die eigenaar of manager van een handelszaak is waar goederen of diensten te koop aangeboden worden aan consumenten.

3) iemand die zijn eigendom verkoopt.
iemand die als eigenaar of als bemiddelaar een eigendom verkoopt, zoals een woning, grond, huisraad of levende have.