Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

verbranding

betekenis & definitie

Het begrip verbranding heeft 10 verschillende betekenissen:

1) verbranding met zuurstof
2) chemisch proces tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas), waarbij door middel van een ontstekingsbron warmte en licht ontstaat onder de vorm van een vlam of een gloed; chemisch proces van het verbranden
3) het afbreken van stoffen zonder zuurstof, bijvoorbeeld door melkzuurgisting of alcoholgisting
4) het verbranden van een overledene; crematie; lijkverbranding
5) verbranding waarbij de brandstof zich verbindt met zoveel van de oxidator als mogelijk is en waarbij minder schadelijke reststoffen overblijven, zoals roet, koolstofmonoxide, koolstofdioxide en stikstofoxiden
6) het verschroeien of verdorren van gewassen of delen daarvan door de zon of inwerking van bijtende stoffen; verschroeiing of verdorring; ook concreet: brandplek
7) het door vuur of extreme hitte vernietigen of vernietigd worden; het door vuur verteren of verteerd worden; vernietiging door vuur of hitte
8) het door vuur, hitte, zonnebrand of inwerking van bijtende stoffen beschadigen of beschadigd worden van de huid of een ander orgaan van personen of dieren; verwonding door verbranden; ook concreet: brandwond
9) verbranding waarbij er te weinig oxidator aanwezig is en waarbij er meer schadelijke reststoffen overblijven, zoals roet, koolstofmonoxide, koolstofdioxide en stikstofoxiden
10) het verbranden van voedingsstoffen als glucose, koolhydraten, vetten en eiwitten door een reactie met zuurstof in de lichaamscellen, waarbij er energie en warmte vrijkomt om het lichaam te laten functioneren; biologische oxidatie van (voedings)stoffen in de lichaamscellen; dissimilatie; celademhaling