Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 29-10-2020

van de ochtend tot de avond

betekenis & definitie

de hele dag.

de hele dag; altijd.

Voorbeelden:
Zoals ik nu door het leven strompel, zo werden in mijn jeugd in de leesboekjes voor het vijfde klasje de ouderlingen afgebeeld. Moeizaam voorovergebogen en steunende op een stokje. Zij bezaten veel levenswijsheid, doch in ruil daarvoor kermden zij van de ochtend tot de avond van allerlei kwalen die hen teisterden.
Jos Ghysen, Zoals zand tussen de vingers, 1984

Geen wonder, met het homeopathische slaapmiddeltje van haar arts heeft ze alle nachten heerlijk geslapen; ze is van de ochtend tot de avond door haar moeder verzorgd en in de watten gelegd, niet alleen vanwege Wouter maar vanzelfsprekend ook vanwege het eerste kleinkind.
Tomas Ross, De klokkenluider, 2003