Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

schip

betekenis & definitie

Het begrip schip heeft 4 verschillende betekenissen:

1) grote boot.
boot van een tamelijk groot tot zeer groot formaat.
Vooral gebruikt voor boten die worden ingezet op langere trajecten en die bestemd zijn voor het vervoer van passagiers of handelsgoederen, voor militaire doeleinden of voor grootschalige visserij; boten die dienen voor sport of recreatie worden zelden schip genoemd.

2) onderdeel van een kerkgebouw.
onderdeel van een kerkgebouw dat in de lengterichting het middenste gedeelte onder het centrale gewelf omvat met uitzondering van het koor.

3) ruimteschip.
groot ruimtevaartuig; ruimteschip.

4) luchtschip.
luchtvaartuig bestaande uit een grote ballon waaronder een cabine en een motor zijn aangebracht; luchtschip.