Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

prijzenswaardig

betekenis & definitie

waard om geprezen te worden.

waard om geprezen te worden; het prijzen waard; lovenswaardig; prijzenswaard.
Gebruikelijker dan het synoniem prijzenswaard.

Voorbeelden:
Niet alles wat uit Canada komt is mooi en prijzenswaardig. Een discussie over het doden van zeehonden mag hier dus gevoerd worden, alleen wél op voorwaarde dat het taalgebruik netjes blijft.
http://canada.startpagina.nl/prikbord/read.php?428,13819303,13819303,quote=1, 29 maart 2011

Mensen met enig verstand blijven meestal van mening veranderen, gezien het feit dat andere inzichten en nieuwe feiten dat van ons verlangen. Prijzenswaardiger is de man die van mening durft te veranderen, dan hij die zichzelf weigert te ontwikkelen.
http://forum.fok.nl/topic/1578081/6/25, 22 december 2010

Meires blikveld is prijzenswaardig breed: het eerste deel van zijn boek gaat over de oorlog zelf en behandelt het (over)leven - door soldaten en burgers - in een steeds unheimlicher wordende frontzone.
http://www.standaard.be/thema/letteren/index.asp?articleID=DSL11122003_009=, 2003

Op een of andere manier ziet het leven er weer prijzenswaardig uit.
Yves Petry, De laatste woorden van Leo Wekeman, 2003

Ook prijzenswaardig is dat de gemeente de aanvraag van de HVBWS, om per speelpark een Melkertbaan beschikbaar te stellen als opzichter, heeft gehonoreerd.
http://www.hvbws.nl/, 1997

Alle seksuele gedragingen, ook de meest puberale, waarover tot dan toe om redenen van goede smaak was gezwegen, werden plotseling bespreekbaar, toonbaar, prijzenswaardig.
De Standaard, 1996

Het zijn de openingsbeelden van Vrijheid is geen geschenk van de hemel. De eeuw van Simon Wiesenthal - en als ook de rest van de documentaire in deze betrokken stijl was gemaakt, had Willy Lindwer een prijzenswaardig fraai werkstuk afgeleverd.
NRC, 1994

De bedoelingen van Van de Pavert zijn prijzenswaardig, maar als geheel overtuigt de tentoonstelling toch niet.
NRC, 1994

Slimme belastingadviseurs kennen constructies om aan de fiscale wurggreep te ontkomen. Maar het ministerie van financiën draait de ene na de andere legale belastingtruc de nek om. Die ijver is prijzenswaardig, want de fiscus wint aan geloofwaardigheid.
NRC, 1993

Hij dacht niet dat hij van haar hield. Prijzenswaardig dat hij zo eerlijk was, typerend voor zijn integriteit, maar de vraag bleef of ze zich niet verworpen voelde.
Adriaan van der Veen, In liefdesnaam, 1982

Het gaat mij hierom: - dit hele rotboek is andermaal, ten overvloede, het zoveelste bewijs van de terreur van het amateurisme, het onbenul, de beunhazerij en de bedriegerij in de Nederlandse letteren, en ook is het niet anders dan een bewijs van minachting van prijzenswaardig literair werk en de maker van dat werk, of die maker nu Willem Frederik Hermans is, of een ander.
Jeroen Brouwers, De bierkaai. Kladboek 2, 1980