Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

priester

betekenis & definitie

Het begrip priester heeft 2 verschillende betekenissen:

1) geestelijke verbonden aan de rooms-katholieke, Grieks-orthodoxe of Russisch-orthodoxe kerk die van een bisschop de priesterwijding heeft ontvangen; gewijde geestelijke; ook: het ambt van priester
2) ambtelijk dienaar in een eredienst; geestelijke die belast is met het opdragen van de offers