Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

plattelandsbewoner

betekenis & definitie

bewoner van het platteland.

iemand die op het platteland woont; bewoner van het platteland.

Voorbeelden:
De Fransen hebben [...] rond deze medina een nieuwe stad aangelegd volgens een opvallend patroon van loodrecht kruisende straten tussen de medina en de zee, met La Goulette gelegen aan een van de drukste havens van Noord-Afrika. Dit had tot gevolg dat er een massale migratie ontstond van plattelandsbewoners naar de stad Tunis.
http://home.tiscali.be/f.vanlil/Tunesie/Tunis.htm

De stedeling verdiende vorig jaar gemiddeld bijna tweemaal zoveel als de plattelandsbewoner.
De Standaard, 1996

Van de plattelandsbewoners verdient de helft te weinig om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
NRC, 1995

< >