Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

particularisme

betekenis & definitie

Het begrip particularisme heeft 3 verschillende betekenissen:

1) gerichtheid op de eigen groep.
neiging om zich sterk te richten op wat voor de eigen groep van belang of kenmerkend is; gerichtheid op de eigen groep.

2) gerichtheid op autonomie.
het streven van kleine staten of regio's om een zo groot mogelijke mate van zelfbestuur te behouden of te verkrijgen; gerichtheid op autonomie.

3) particulier kenmerk.
specifiek, niet algemeen voorkomend kenmerk, bijvoorbeeld een plaatselijk taalkenmerk.