Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

participatiesamenleving

betekenis & definitie

samenleving waarin iedereen participeert.

samenleving waarin iedereen die dat kan geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de overheid; maatschappijvorm waarin iedereen zoveel mogelijk participeert.

Voorbeelden:
Voormalig PvdA-leider Wouter Bos is geschrokken van de passage in de troonrede waarin werd gesproken over de participatiesamenleving als opvolger van de verzorgingsstaat. "Zeg me dat het niet zo is!" schrijft Bos donderdag in zijn column in de Volkskrant.
http://www.nieuws.nl/algemeen/20130919/Bos-verbaasd-over-participatiesamenleving, 19 september 2013

De Volkskrant citeerde afgelopen zaterdag al uit de open brief van Wim Kok aan de leden van de PvdA. Inmiddels ligt deze brief bij alle PvdA-leden. [...]. Het is in de kern een Lubbersverhaal. We moeten van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het sociale stelsel nodigt te weinig uit tot participatie. Dus wil Kok een stimulans tot participatie in de WAO inbouwen: hoe jonger je bent, des te lager is de WAO-uitkering, des te eerder ga je volgens Kok weer participeren.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010867109:mpeg21:a0614, 14 september 1991

Hoe mooi en overtuigend Kok in zijn brief aan de leden ook voor de verbouwing van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving pleit, hoezeer hij ook vraagt om vernieuwing van de PvdA, hij hangt zijn nieuwe voorstellen en gedachten wèl op aan dat kabinetsbesluit.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010845715:mpeg21:a0352, 7 september 1991

Het kabinetsbeleid is gericht op economisch herstel. Daarbij zal de klassieke verzorgingsstaat plaats moeten maken voor een "participatiesamenleving", zei de koning. Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn [...]. Volgens de koning wordt van iedereen die dat kan gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier voegen mensen "niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel." De klassieke verzorgingsstaat heeft regelingen voortgebracht die in huidige vorm onhoudbaar zijn, stelde Willem-Alexander verder. De omslag naar een participatiesamenleving wordt daarnaast gestimuleerd doordat mensen graag zelf keuzes willen maken.
De Telegraaf, 17 september 2013

In politiek en beleid gaat participatie al snel over 'werk, werk, werk' en over de participatiesamenleving als politieke gemeenschap.
http://www.hansvanewijk.nl/Content.aspx?PGID=4c639a17-7d8a-44f1-96b3-d80594bd2e5b, 1 februari 2008


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!