Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

ondernemingsplan

betekenis & definitie

plan voor een onderneming.

plan voor de activiteiten en financiën van een onderneming op basis waarvan financiering aangevraagd kan worden en de onderneming gestart wordt; businessplan.

Voorbeelden:
Uw financieringsaanvraag kunnen wij beoordelen aan de hand van een goed onderbouwd ondernemingsplan. Dat plan omvat onder andere een meerjarenbegroting waaruit uw financieringsbehoefte blijkt, en een beschrijving van de markt en de commerciële aanpak.
http://www.technostars.nl/techno/hoewerkt.html

Als ondernemer hebt u regelmatig overleg met uw accountant, met de accountmanager van uw bank en met tal van andere deskundigen [...]. In veel gevallen zal de bank een ondernemingsplan van u vragen.
http://www.cmo-ccho.nl/

Wij denken dat we ons ondernemingsplan kunnen realiseren, ondanks de uitermate zwakke markt.
NRC, 1993