Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

nieuwe bezems vegen schoon

betekenis & definitie

[b]nieuwe werkkrachten kunnen positieve veranderingen teweeg brengen.

Wordt vaak los gebruikt, maar is eigenlijk een deel van het langere nieuwe bezems vegen schoon, maar oude kennen alle hoeken en gaten, waarin dus juist ook de kracht van de ervaring van oudere personen belicht wordt.[/b]

Voorbeelden:
Nieuwe bezems vegen schoon, dus snakte de CDU op het dieptepunt van de affaire-Kohl naar een nieuw begin. In het voorjaar koos de partij voor een verjongd triumviraat met een Oost-Duitse vrouw aan de top: Angela Merkel, geflankeerd door Friedrich Merz, fractieleider, en Ruprecht Polenz, partijsecretaris.
http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/10/24/Vp/04.html, 24 oktober 2000

Nieuwe bezems vegen schoon. Piet Hagen, vers aangetreden als hoofdredacteur van het veertiendaags blad 'De Journalist', probeert deze week in zijn schriftelijke openingstoespraak in het 'vaktijdschrift voor journalistiek en communicatie' een zijns inziens historische onjuistheid uit de wereld te helpen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2479474/1995/10/21/Het-vergeten-jubileum-van-een-grijsaard-1.dhtml, 21 oktober 1995

Maar Gonzalez faalde om de meegaande corruptie te bestrijden. Dit heeft in de slotjaren zijn dienstblad bevlekt. Zo konden zijn tegenstanders de kiezers overreden dat nieuwe bezems schoner vegen.
De Standaard, 1996