Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

kijkavond

betekenis & definitie

bijeenkomst 's avonds om te kijken.

bijeenkomst 's avonds, georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven iets te komen bekijken.

Voorbeelden:
Andere activiteiten die er in het kader van het 75 jarig bestaan worden gehouden zijn op donderdag een kijkavond voor ouders, waarbij werkstukken van leerlingen over het thema 'Vroeger' kunnen worden bekeken.
Meppeler Courant, 1994

De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG v.z.w. [...] richt zich tot iedereen die in meer of mindere mate in sterrenkunde of in weerkunde geïnteresseerd is [...]. Verder wil de V.S. RUG sterrenkunde op diverse wijzen populariseren in de Gentse regio en de provincie Oost-Vlaanderen. Hiertoe worden tal van aktiviteiten ingericht, zoals de wekelijkse kijkavonden in de periode dat de wintertijd in voege is.
http://rug-a-pien.be/