Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

kat

betekenis & definitie

Het begrip kat heeft 69 verschillende betekenissen:

1) andere, grotere en dringender problemen aan zijn hoofd hebben
2) toestel waaraan een takel hangt en dat langs een geleidingsbaan wordt voortbewogen om lasten tussen vaste punten te vervoeren; loopkat
3) oosterse, kortharige raskat uit Siam (het huidige Thailand), met een lichtbeige of lichtgrijs gekleurd lijf en donker gekleurde kop, oren, poten en staart; siamees
4) beeld of afbeelding van een kat, bv. in de kunst
5) zeer vals zijn; een gemeen, vals karakter hebben
6) in voortdurende vijandschap leven; vaak ruziën
7) verwilderde huiskat; zwerfkat
8) er is ruzie; er is onenigheid
9) bitse opmerking; snauw
10) in de waan dat men zeer wijs is, maar eigenlijk erg dom
11) in het donker ziet men niet het verschil tussen mooi of lelijk; ook: als het erop aankomt, zijn we allemaal hetzelfde
12) iets wat loopt zoals het hoort; iets wat precies is zoals men wil
13) wie kinderen heeft, zorgt dat er voldoende inkomsten zijn
14) iets kopen zonder het goed te bekijken of te testen en dan bedrogen uitkomen
15) zwartbruin-grijsgestreepte kortharige huiskat
16) iemand in verleiding brengen
17) door en door nat (zijn)
18) als er geen toezicht is, gaat iedereen zijn zin doen en gebeuren er dingen die niet horen
19) middeleeuws belegeringswerktuig in de vorm van een lage, langwerpige houten constructie op rollen, die de aanvallers tegen een vestingmuur plaatsten om beschut en ongehinderd een bres in de muur te slaan, een muur te ondergraven of een vestinggracht te dempen
20) geselkat
21) spel of strijd waarbij iemand met overmacht probeert een ander in het nauw te drijven
22) er helemaal niets van weten
23) erg bedreigd of in moeilijkheden, zoals een kat die in het nauw is gedreven
24) zinnetje dat men gebruikt om de uitspraak van de r te oefenen, of dat men iemand herhaaldelijk snel laat uitspreken om hem over zijn tong te laten struikelen
25) de jongen vertonen de aard van de ouden; ieder volgt zijn aangeboren aard
26) iemand in verleiding brengen
27) halflangharige raskat uit Siberië en Rusland
28) een afwachtende houding aannemen om te zien hoe de gang van zaken zal zijn, alvorens men zich daarin mengt; afwachten
29) zeer misselijk
30) gesel van touwen met geknoopte uiteinden waarmee men vroeger misdadige matrozen of slaven strafte; geselkat
31) wilde kat uit Afrika en het Midden-Oosten, die waarschijnlijk de voorouder is van onze huiskat; Afrikaanse wilde kat (Felis silvestris libyca)
32) zich ergens niet thuis voelen; zich ergens niet op zijn gemak voelen omdat men er onbekend is
33) het maakt allemaal niet uit; als je toch slachtoffer wordt, maakt het niet uit door wie of waardoor
34) als eerste of in het algemeen belang een netelige kwestie ter sprake brengen
35) zeer lenig
36) hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, op een bastion of elders in een verdedigingswerk
37) iemand die gedoemd is ten onder te gaan, maar niet kapot te krijgen is en na elke tegenslag weer een nieuw leven begint
38) een fel persoon die van zich afbijt; iemand die men behoedzaam moet benaderen of aanpakken
39) niet terzake komen of geen actie ondernemen
40) een kat die zich wast, zou volgens een oud volksgeloof de voorbode zijn van een onverwachte gast
41) als men eet, praat men minder; als mensen te eten hebben, klagen ze niet
42) kat met een langharige pels en een stomp snuitje, die oorspronkelijk uit de Perzische regio zou stammen; pers
43) sprookjesfiguur uit de vertellingen van Moeder de Gans van de Franse schrijver Charles Perrault
44) een ziekte of probleem slechts oppervlakkig genezen of verhelpen, zodat een uitbarsting wel voorkomen wordt, maar het kwaad blijft bestaan
45) gemakkelijke klus; fluitje van een cent
46) het is niemands schuld
47) roofdier uit de familie der katachtigen, dat lijkt op een cyperse huiskat, maar groter is, zwaarder en meer gedrongen (Felis silvestris)
48) schijnheilig zijn en alleen stiekem dingen doen die niet mogen
49) valse, onbetrouwbare vrouw; vals, onbetrouwbaar meisje
50) op iedereen en alles wat aan te merken hebben
51) niet komen opdagen; wegblijven
52) bitse, vinnige vrouw; bits of vinnig meisje
53) katachtig roofdier in het algemeen, bv. een lynx of een tijger; katachtige
54) men is vaak alleen vriendelijk om er voordeel mee te behalen
55) erg veel; erg ingewikkeld, enz.
56) iemand zal zich wel uit de moeilijkheden redden; het komt wel goed met iemand
57) iemand die in het nauw gedreven wordt, kan onverwachte dingen doen
58) zich zwanger laten maken
59) voor niets
60) de dingen bij hun naam noemen en er geen doekjes om winden
61) zeer snel; zeer vlug
62) als doorgaans praatgrage mensen, vooral kinderen, eten, dan praten zij niet; als mensen te eten hebben, klagen ze niet
63) zeer vals zingen of spelen
64) dan wordt het pas moeilijk; dan heb je de poppen aan het dansen
65) mij kan je zoiets niet wijsmaken; daar geloof ik niets van
66) niemand
67) klein huisdier dat miauwt en spint en dat gehouden wordt als gezelschapsdier of voor het vangen van muizen en ratten; huiskat; poes
68) verloren zijn; ten dode opgeschreven zijn
69) roofdier dat behoort tot de familie van de katachtigen (Felidae), bv. een tijger, leeuw of huiskat; katachtige