Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

in dier voege

betekenis & definitie

op die wijze; zodanig; aldus.

op die wijze; op een dusdanig manier; zodanig; aldus.
Veel vaker dan in dezer voege gevolgd door een dat-zin.

Voorbeelden:
Hendrika: Je schaap is een geit, een Nubische. Groninganus: Dank je! Zal het nog even veranderen in dier voege.
http://groninganus.wordpress.com/2012/06/19/retour-zuurdijk/, juni 2012

Het mentalisme in de linguïstiek is nauw verbonden met Noam Chomsky [...]. In tegenstelling tot de traditionele structuralisten geloofde hij echter niet aan de representativiteit van corpora, daar deze niet alle mogelijk te genereren uitingen bevatten. In dier voege introduceerde hij een vorm van cartesianisme in de linguïstiek en de studie van de taalontwikkeling, dat zich bezint omtrent de theoretische syntactische mogelijkheden die de taal biedt, onafhankelijk van hoe ze in de reële communicatie voorkomt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mentalistische_taalkunde, 31 oktober 2008

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. In dier voege valt te denken aan het specifiek ontwerpen of aanpassen van artikelen of verpakkingen aan de individuele eisen van een koper.
http://www.sillystuff.nl/copyright/