Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

2020-10-29

grond

betekenis & definitie

Het begrip grond heeft 8 verschillende betekenissen:

1) aardoppervlak of vloer.
de oppervlakte waarop we gaan en staan, hetzij de aardoppervlakte of de vloer van een vertrek.

2) bovenste aardlaag.
bodemlaag waarin de planten groeien; bovenste aardlaag; bodem.

3) aarde.
vaste stof, vaak een grofkorrelig en donker mengsel van dierlijke, plantaardige en andere natuurlijke stoffen, waaruit een groot deel van de aardbodem bestaat; aarde.

4) land.
terrein om te bebouwen, te ontginnen of te gebruiken voor landbouw of veeteelt; land; ook als verzamelnaam: de voorhanden zijnde stukken grond.

5) ondergrond.
datgene wat onder of achter iets anders is; ondergrond; achtergrond.

6) grondslag.
datgene waarop iets is gebaseerd; grondslag; basis.

7) wezen; kern.
het diepste, het wezen, de kern van iets.

8) voedingsbodem.
omstandigheid die het ontstaan of ontwikkelen van iets kan bevorderen; voedingsbodem.