Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

greenwashing

betekenis & definitie

het milieuvriendelijk voordoen van iets.

het milieuvriendelijker of maatschappelijk verantwoorder voordoen of presenteren van zaken, bijvoorbeeld producten of bedrijven, dan ze in werkelijkheid zijn.

Voorbeelden:
Duurzaamheid verkoopt. Maar pas op met wat je claimt. Voor je het weet, ben je schuldig aan greenwashing.
http://www.intermediair.nl/vakgebieden/marketing/maak-je-niet-schuldig-aan-greenwashing, 2 juli 2013

Ook deze actoren kunnen zich beroepen op inmiddels klassieke precedenten: de Nasa-site met de beelden van de Marslander, de 'greening' (of zo men wil 'greenwashing') van de Shell website in reactie op het Brent Spar drama (inclusief hyperlinks naar 'other voices that have a right to be heard'); en de on-line publicatie van het Kenneth Starr-rapport over de Monica Lewinsky-affaire.
http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Greenwashing gebeurt niet altijd bewust of met verkeerde bedoelingen. Het is soms ook het gevolg van enthousiasme of een gebrek aan professionaliteit. Natuurlijk mag een onderneming zijn MVO-successen extra in de schijnwerpers zetten, graag zelfs. Maar wees dan transparant over alle thema's, en communiceer over de meest relevante. Onduidelijke en oncontroleerbare MVO-claims leiden tot vragen en verontwaardiging bij klanten. Dat vergroot de kans op imagoschade.
http://www.mvonederland.nl/dossier/8/170/dossier_description/1769