gier betekenis & definitie

Het begrip gier heeft 9 verschillende betekenissen:

1) zeer grote, bruine roofvogel met witte, kalige kop die zich voedt met aas en vooral in dorre berggebieden leeft
2) gieren die voorkomen in Noord-Amerika en Zuid-Amerika
3) gieren die behoren tot de familie van de havikachtigen
4) vloeibare mest; mestvocht
5) hebzuchtig, roofzuchtig persoon
6) zeer grote, aasetende roofvogel met brede vleugels en een kalige kop en hals
7) zeer grote, solitair levende bruin-zwarte roofvogel met een kale kop en een hals met een brede kraag van rechtopstaande veren, die lijkt op de kap van een monnik; monniksgier
8) zich ergens ogenblikkelijk naartoe begeven als zich daar iets bevindt wat voordeel oplevert, als er daar iets te halen valt
9) hoog, gierend geluid; schril, piepend of fluitend geluid, bijvoorbeeld van ademhaling of gehuil

Gepubliceerd op 30-05-2017