Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

face to face

betekenis & definitie

in elkaars aanwezigheid.

in elkaars (fysieke) aanwezigheid; in een direct contact; recht tegenover elkaar; persoonlijk.

Voorbeelden:
Bij het bedrijf heerst een uitstekende sfeer en ook met de klanten in Rusland hebben Jan Geert en zijn collega's een goede band opgebouwd. Eén keer per jaar gaat hij er een week heen om alle zaken face to face door te spreken.
http://www.hnpostenzonen.nl/expeditienl.htm

Aan 400 mensen werd face to face gevraagd een vergelijkende beoordeling te maken van vijf merken.
http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7701a02;view=text, 2002

Een dialoog is geen onderhandeling. Werkelijke ontmoeting van mensen, face to face, speelt een cruciale rol. Het draait om vertrouwen en perspectiefwisseling. In principe dienen geen partijen van de dialoog te worden uitgesloten.
http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf, 2002

Ineens zeg ik Tjerk dat ik van de tot nu toe geselecteerden er zes face to face heb geïnterviewd en twee anderen heb gesproken in verzamelinterviews.
Mart Smeets, Murfreesboro blues, 2000