Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

docent

betekenis & definitie

Het begrip docent heeft 15 verschillende betekenissen:

1) man die voor zijn beroep les geeft in een school; mannelijke leerkracht
2) functie of rang van docent
3) volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland ook specifiek: iemand die voor zijn beroep les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar, en niet noodzakelijk is gepromoveerd
4) volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair docent
5) man die voor zijn beroep doceert in het hoger, universitair of niet-universitair onderwijs in een rang onder die van hoogleraar
6) iemand die voor zijn beroep les geeft op een middelbare school
7) beroep van docent
8) iemand die voor zijn beroep doceert in het hoger, universitair of niet-universitair onderwijs in een van de rangen onder die van hoogleraar
9) in de verbinding universitair docent volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland ook specifiek: iemand die is gepromoveerd en is aangesteld op een universiteit in een rang onder die van universitair hoofddocent
10) volgens de ambtelijke rangindeling in Vlaanderen: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit of hogeschool in een rang onder die van hoofddocent
11) functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit of hogeschool in een rang onder die van hoogleraar
12) man die voor zijn beroep les geeft op een middelbare school
13) iemand die voor zijn beroep les geeft in een school, veelal op het niveau van het lager of middelbaar onderwijs of in een andere soort onderwijsinstelling zoals een muziekschool, sportschool enz.; leerkracht
14) volgens de ambtelijke rangindeling aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen ook specifiek: iemand die is gepromoveerd en is benoemd in de laagste graad van het zelfstandig academisch personeel onder de rangen van hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar
15) in de verbinding universitair docent volgens de ambtelijke rangindeling in Nederland: functie of rang van iemand die les geeft aan een universiteit in een rang onder die van universitair hoofddocent