Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

directeur

betekenis & definitie

leider van een organisatie.

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het leiden van een instelling of onderneming, alleen of samen met andere directeuren; iemand die alleen of samen met andere directeuren de leiding heeft van een bedrijf of organisatie, vaak een school; leider van een instelling of onderneming; manager; leidinggevende; ook: iemand die de leiding heeft van een afdeling van een instelling of organisatie.

Voorbeelden:
Het nieuwe Toezichtcollege dient vooral het Sociaal fonds bouwnijverheid (Sf) eens duchtig de les te lezen. Dit fonds heeft een eigen NV Schademaatschappij opgericht, die opereert op de nieuwe markt voor begeleiding van zieke werknemers en verbetering van arbeidsomstandigheden. Aan de zelfstandigheid van deze arbodienst wordt echter getwijfeld. De directeur is formeel ook lid van de directie van het Sfb.
Meppeler Courant, 1994

De raad benoemt uit zijn leden een gemachtigd beheerder of directeur, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten.
http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm, 2001

Het was een hotel voor het iets beter bemiddelde volk. De goed verkopende handelsreiziger, de journalist van de betere krant, de gastacteur bij het stadstheater, de ingenieurs van de stuwdam en af en toe zelfs een directeur met zijn secretaresse, op bezoek bij één van zijn kleinere vestigingen, die het familiale sfeertje van de Belle Vue verkoos boven het zakelijke van één of andere hotelketen. Eenentwintig kamers, zo goed als altijd bezet.
Josse De Pauw, Werk, 2000

Ron had twee weken ervoor bij het reclamebureau een afscheidsspeech gehad, waarin de directeur hem had geprezen om het geduld dat hij steeds weer aan de dag wist te leggen in de omgang met zijn medewerkers, maar die avond viel de whisky verkeerd.
Hans van der Kamp, Nette mensen in een nieuwe tijd, 1993

Zeventien directeuren geven aan dat in hun school (nog) andere problemen spelen bij het realiseren van een goede pedagogisch-didactische aanpak. Deze betreffen volgens de desbetreffende directeuren vooral personele zaken (6 maal genoemd), zoals problemen met vervanging, grote groei van het team, te veel onervaren leerkrachten, groot verloop en onvoldoende tijd voor begeleiding van nieuwe leerkrachten.
http://www.zmok.nl/, 2001

Briers blijft in de twee festivalafdelingen gedelegeerd bestuurder, maar onder zijn vleugels nemen twee directeurs het dagelijks beleid in handen. Francis Maes, voorheen programmator, krijgt de artistieke eindverantwoordelijkheid.
http://www.festival.be/pers_nl.html, 2002