Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

detail

betekenis & definitie

Het begrip detail heeft 9 verschillende betekenissen:

1) detail dat zeer de aandacht, de belangstelling of de gedachten prikkelt door zijn merkwaardige of ongewone aard
2) tekening op grote schaal van een onderdeel van een bouwwerk of een machine, die vaak is voorzien van uitvoerige technische specificaties
3) aandacht hebben voor de kleine elementen van iets om het inzicht of het volledige beeld dat zij kunnen verschaffen
4) opvallend, opmerkelijk, in het oog springend detail
5) klein, ondergeschikt deel uit een groter geheel, dat men apart beschouwt, beschrijft enz.
6) de kleinere elementen van een kwestie uitvoerig bespreken, vaak met de negatieve bijgedachte dat dit ten koste gaat van de belangrijkere hoofdzaken
7) uitvoerig of grondig tot in de bijzonderheden
8) detail dat de zinnen prikkelt of tot de verbeelding spreekt door zijn erotische aard
9) gedeelte of bijzonderheid van een bouwconstructie, waarvoor vaak een bouwtechnische tekening op grote schaal wordt uitgewerkt