Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

cultuurdrager

betekenis & definitie

Het begrip cultuurdrager heeft 2 verschillende betekenissen:

1) iemand die een voortrekkersrol speelt bij het uitdragen van een bepaalde cultuur
2) maatschappelijke instelling of instantie die een bepaalde cultuur uitdraagt