Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

compileren

betekenis & definitie

Het begrip compileren heeft 2 verschillende betekenissen:

1) bijeenbrengen.
gegevens, teksten of muziekstukken bijeenbrengen en tot een nieuw geheel samenvoegen.
Het voltooid deelwoord gecompileerd wordt vaak als adjectief gebruikt.

2) omzetten.
omzetten van broncode naar een computertaal.

< >