Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

COA

betekenis & definitie

Het begrip COA heeft 2 verschillende betekenissen:

1) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, als zelfstandig bestuursorgaan optredende organisatie die tot taak heeft asielzoekers te plaatsen en verzorgen en zonodig te begeleiden bij de terugkeer naar het land van herkomst
2) Certificate of Authenticity, (Engels) bewijs van echtheid, in de citaten bestaande uit een etiket waarmee aangetoond wordt dat software werkelijk afkomstig is van Microsoft Windows