Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

chipindustrie

betekenis & definitie

Het begrip chipindustrie heeft 2 verschillende betekenissen:

1) geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de computerchipsindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van bedrijven die computerchips produceren
2) geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en hoogtechnologisch computerchips worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van computerchips; industrie die computerchips produceert