Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

celebrant

betekenis & definitie

priester tijdens een katholieke mis.

priester die tijdens de eucharistieviering in een katholieke kerk de voornaamste plechtige handelingen uitvoert.

Voorbeelden:
De priesters en de celebranten dragen statige, rijkelijk versierde gewaden. Ook het kerkgebouw zelf wordt gevuld door kostbaar materiaal. Deze gebruiken worden in ere gehouden omdat Christus ooit vroeg een bruiloftskleed te dragen op het feestmaal waarop alle gelovigen zijn uitgenodigd.
http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Orthdx/Ortho_1.htm

De uitzending begint. Hoofdcelebrant rector Rud Smit van het Nederlands College heet de gelovigen welkom, niet alleen die in de kerk maar ook "u die meekijkt door dat wonder van de televisie, waardoor velen in Nederland ons nu hier kunnen zien, 1600 kilometer ver weg". Dan gaat de processie van misdienaars, celebranten en gelovigen de kerk uit, langs buitenom naar de gerestaureerde heilige trap, die daags tevoren door kardinaal Noe is ingezegend.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1806a.htm, 2000

De priester moet evenwel "steeds de betekenis in het oog houden van de in de liturgische boeken gegeven toelichting en de zijne slechts kort houden" (nr. 31). Zo kan de celebrant een korte inleiding geven op de Mis van de dag, op de liturgie van het Woord, op het Eucharistisch Gebed en enige mededelingen doen vóór de wegzending.
http://www.latijnseliturgie.nl/bulletin_artikelen/vieren_eucharistie.html

De Sint-Paulus is nu eenmaal reusachtig en in het voorste deel zijn vele honderden pelgrims verzameld. Diep onder de welving van de immense triomfboog, op het graf van de Apostel, troont nietig de celebrant, mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Hij zit in een liturgisch gewaad en mijter midden op het priesterkoor, aan de zijkant zitten alle Nederlandse bisschoppen in het zwart.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1806a.htm, 2000

Op de site van het katholiek magazine Catholica is een petitie gestart als steun aan de Reuselse pastoor Luc Buyens die de hostie weigerde aan de openlijk homoseksuele Prins Carnaval in het dorp. "De katholieke celebrant Luc Buyens die enkel zijn gezegende werk deed is eerst op een bijzonder vervelende manier lastig gevallen door homoseksuelen en daarna door zijn eigen kerk in de kou gezet. Wij vragen u naast deze dappere man te gaan staan", staat boven de petitie. Een snelgroeiend aantal kerkgangers, een pater, priester en kapelaan hebben deze ondertekend.
http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2497714.ece/Homohostie_wekt_ergernis_van_r.k.-conservatieven, 5 maart 2010