Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

casemanager

betekenis & definitie

iemand, vaak in de gezondheidszorg of hulpverlening, die zich voor zijn beroep bezighoudt met het sturen, ondersteunen of begeleiden van één afzonderlijk iemand of één afzonderlijke casus of een afzonderlijk geval, bijvoorbeeld een groepje personen met dezelfde ziekte, aandoening of problematiek, en voor die persoon of personen de algehele verantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld voor een langdurig zieke werknemer bij een re-integratie of bij een probleemgezin; manager van één afzonderlijke persoon of één specifiek geval