Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

canoniek

betekenis & definitie

Het begrip canoniek heeft 3 verschillende betekenissen:

1) behorend tot de erkende Bijbelboeken.
behorend tot de authentieke Bijbelgeschriften die de kerk erkent als Gods openbaring.

2) kerkrechtelijk.
vastgelegd in, betrekking hebbend op of overeenkomstig de wetten en regels van het kerkelijk recht; kerkrechtelijk.

3) behorend tot de belangrijke schrijvers of literatuur.
behorend tot, betrekking hebbend op of aansluitend bij een gevestigde lijst van belangrijk geachte schrijvers, werken of tekstsoorten.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.