Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

bolsjewisme

betekenis & definitie

communistische doctrine van de bolsjewieken, vanaf 1903 ontwikkeld door Lenin en te beschouwen als een theoretische uitwerking van de leer van Marx