Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

bias

betekenis & definitie

Het begrip bias heeft 3 verschillende betekenissen:

1) cultureel bepaalde vooronderstelling of vooringenomenheid; ook: de nadelige invloed bij het onderwijs die ontstaat door de vooronderstelling van bepaalde culturele kennis
2) geneigdheid, ingenomenheid voor of tegen iets of iemand
3) vertekening in het resultaat van een steekproef