Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

bezoektijd

betekenis & definitie

deel van een dag tussen vastgestelde tijdstippen waarin men mensen mag bezoeken die verblijven in een instelling zoals een ziekenhuis of penitentiaire inrichting e.d.; periode voor bezoek in een instelling