Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

bewaarschool

betekenis & definitie

kleuterschool.

school voor heel jonge kinderen, in Nederland van vier tot zes jaar, in Vlaanderen van twee jaar en zes maanden of drie jaar tot zes jaar; kleuterschool.

Voorbeelden:
De bewaarschool, de kakschool genoemd, is mij bespaard gebleven.
Jan Willem Holsbergen, Het pistool van de rekening, 1981

Deze bewaarscholen werden opgericht in de eerste helft van de negentiende eeuw en waren bedoeld om kinderen uit de armste standen gehoorzaamheid en elementaire kennis bij te brengen.
http://www.iec.nhl.nl/socvak/grotekerk/2001/gk10/_pon000/de%20bewaarplaats.htm

De bewaarschool (kleuterleeftijd) was een protestants-christelijke bewaarschool, een school voor de zeer eenvoudige mensen (ambachtslieden, werkmensen, uit de omtrek (Bleyenhoek/Steegoversloot)).
http://www.cbk.dordt.nl/verhalen/99-1/op_klompen_naar_school.htm, 1999

Hij was eens zijn kleinste zus in de bewaarschool gaan afhalen en toen had hij in de gang heel aandachtig al de platen van de Gewijde Geschiedenis bestudeerd.
Gaston Durnez, Kermis, 1978