Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

beleidsbrief

betekenis & definitie

brief, nota waarin het te voeren beleid uiteengezet wordt; in het bijzonder meestal: aan de leden van het parlement toegezonden brief, nota waarin een minister namens het kabinet het voorgenomen beleid ten aanzien van zijn of haar beleidsdomein, of een onderdeel daarvan, uiteenzet en toelicht