Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

begeleider

betekenis & definitie

Het begrip begeleider heeft 12 verschillende betekenissen:

1) iemand die meegaat met iemand.
iemand die een ander of anderen op weg vergezelt in een ondersteunende rol, bv. als hulp, om toezicht te houden, uit eerbetoon enz..

2) iemand die een dier begeleidt.
iemand die tijdens een verplaatsing aanwezig is bij een dier dat hij leidt en onder controle houdt.

3) iemand die beroepshalve vergezelt.
iemand die voor zijn beroep een ander of anderen onderweg vergezelt in een ondersteunende functie, bv. om de praktische organisatie op zich te nemen.

4) iemand die beroepshalve in voertuigen e.d. meereist.
iemand die voor zijn beroep aan boord van een vervoersmiddel meereist in een ondersteunende functie, bv. als hulp voor de bestuurder, om bijkomende taken zoals kaartjescontroles uit te voeren of toezicht te houden enz..

5) ervaren ondersteuner.
iemand, veelal met de nodige ervaring, die een ander of anderen met raad en daad bijstaat bij het verrichten van hun taak of bezigheden.

6) iemand die studenten e.d. bijstaat.
iemand die een persoon met raad en daad bijstaat tijdens diens opleiding, stage of studie, bv. door aanwijzingen te geven voor het verwerven van zekere vaardigheden, door commentaren bij opdrachten enz..

7) iemand die sporters bijstaat.
iemand die voor zijn beroep sporters met raad en daad bijstaat, veelal als coach of door het verstrekken van medische hulp.

8) hulpverlener.
iemand die voor zijn beroep hulp verleent aan mensen die gedurende zekere tijd ondersteuning of bijstand nodig hebben, bv. in hun situatie als patiënt of sociaal, maatschappelijk, juridisch enz..

9) iemand die helpt uitvoeren.
iemand die een activiteit, samenwerkingsverband of proces zodanig helpt inrichten of bijsturen dat deze gunstig verlopen voor de uitvoerende partijen of deelnemers.
M.b.t. onstoffelijke zaken zoals een activiteit, project, proces e.d.

10) accompagnerende musicus.
iemand die de tweede, begeleidende partij speelt als harmonische ondersteuning voor de leidende musicerende partij; musicus die begeleidt.

11) satelliet.
hemellichaam dat een ander, waarom het zich beweegt, op zijn baan vergezelt; satelliet.

12) drank die past bij een gerecht.
drank, veelal wijn, die door zijn smaak goed past bij een gerecht.
Aangetroffen in de verbinding begeleider van een gerecht.