Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

antropomorf

betekenis & definitie

Het begrip antropomorf heeft 7 verschillende betekenissen:

1) graf naar de vorm van het menselijk lichaam
2) gedacht of voorgesteld als mens, met menselijke eigenschappen of gedragingen; mensachtig; mensvormig; vermenselijkt
3) aan mensen eigen; menselijk
4) mensachtig; antropoïde; lijkend op een mens
5) waarbij men menselijke eigenschappen en gedragingen toekent aan niet-menselijke wezens of dingen
6) gegraven naar de vorm van het lichaam
7) niet-menselijk wezen dat voorgesteld of gedacht wordt als mens