Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

antipode

betekenis & definitie

Het begrip antipode heeft 6 verschillende betekenissen:

1) plaats die op de aardbol diametraal tegenover een andere plaats gelegen is, vanwaaruit ze wordt beschouwd
2) alleen in de verbinding aan de antipode staan van iets
3) tegenovergestelde van een begrip, een verschijnsel of een opvatting
4) iemand die woont op de plaats die op de aardbol diametraal gelegen is tegenover een andere plaats vanwaaruit ze wordt beschouwd
5) zich aan het andere uiterste bevinden ten opzichte van iets
6) iemand met opvattingen, een levenswijze of een aard die geheel tegengesteld zijn aan die van iemand anders