Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

advocaat-generaal

betekenis & definitie

Het begrip advocaat-generaal heeft 5 verschillende betekenissen:

1) de hoogste advocaat-generaal, die direct het hoofd (de procureur-generaal of auditeur-generaal) van een Belgisch gerechtshof bijstaat
2) iemand die voor zijn beroep werkt bij een ressortsparket, het Openbaar Ministerie van een gerechtshof in Nederland; openbare aanklager bij een gerechtshof in Nederland
3) iemand die voor zijn beroep de functie van openbare aanklager vervult bij een gerechtshof, zoals het Europese hof of een buitenlands hof
4) iemand die voor zijn beroep bij de Hoge Raad onafhankelijk advies uitbrengt aan de procureur-generaal
5) iemand die voor zijn beroep als openbare aanklager bij een gerechtshof in België (zoals een krijgshof, een arbeidshof, een van de vijf hoven van beroep of het Hof van Cassatie) werkt ter ondersteuning van het hoofd van dat hof; assistent van de procureur-generaal of de auditeur-generaal bij een gerechtshof