Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

ad-liminabezoek

betekenis & definitie

verplicht bezoek van bisschoppen aan Rome.

bezoek aan Rome dat eens in de vijf jaren door de bisschoppen afgelegd moet worden om aan de paus verslag te doen van hetgeen zich in hun bisdom en in de kerkprovincie heeft afgespeeld (en om de graven van de apostelen Paulus en Petrus te bezoeken); ook: verplichting om eens in de vijf jaar de paus te bezoeken om verslag uit te brengen van wat zich in de kerkprovincie heeft afgespeeld.

Voorbeelden:
Tijdens een ad-liminabezoek haalt een bisschop, in zijn functie als hoofd van een particuliere kerk, de banden aan met de paus, het hoofd van de universele kerk. De bisschop verantwoordt zich als het ware aan de paus en zijn bestuursapparaat, de Romeinse Curie. Daarom brengt de bisschop verslag uit van de actuele situatie van zijn Bisdom. Ook ontvangt hij van de paus raadgevingen en, indien nodig, vermaningen.
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID266785.html

De paus liet eind november tijdens het ad-liminabezoek van de Belgische bisschoppen weten diep bezorgd te zijn over de RK-Kerk in België, omdat die veel leden verliest en steeds minder priesters telt. Ook toonde de kerkleider zich verontrust over nieuwe Belgische wetten die euthanasie en homohuwelijken toestaan.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/700831/2004/03/06/Simonis-verwacht-wonderen-van-jongeren.dhtml, 6 maart 2004

Het is mijn wens dat uw Ad Limina-bezoek, deze pelgrimstocht die u herinnert aan de apostolische oorsprong van uw Bisschoppelijke dienst, uw pastorale zending ten dienste van het volk van God in België nog moge verlevendigen.
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1507, 1992

"Evangelisatie in een klimaat van dialoog en vertrouwen." Dat is kernachtig uitgedrukt de opdracht waarvoor de bisschoppen de Nederlandse geloofsgemeenschap gesteld zagen toen zij hun rapport opstelden bij gelegenheid van het Ad Limina-bezoek van 1993.
http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html, 1998

Doel van het ad-liminabezoek is aan de paus verslag uit te brengen over de actuele toestand in het bisdom en de kerkprovincie. De bisschoppen brengen dan ook werkbezoeken aan de diverse Curie-departementen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_limina, 4 december 2011

Het vorig jaar is bij het ad limina bezoek van onze bisschoppen aan het Vaticaan door de Paus vastgesteld, dat vele priesters in een identiteitscrisis verkeren.
http://home.wanadoo.nl/iki/Rut.htm

Ik ben gelukkig u heel hartelijk welkom te mogen heten ter gelegenheid van uw 'Ad limina'-bezoek, dat u als bedevaarders naar de graven van apostelen Petrus en Paulus brengt. Dit bezoek is een teken van de kerkelijke verbondenheid tussen de katholieke gemeenschap van België en de Heilige Stoel.
http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/10_05_08_toespraak_paus.pdf, 8 mei 2010

Paus Sixtus V maakte van het Ad-liminabezoek een plicht voor alle diocesane bisschoppen. In zijn constitutie Romanus Pontifex (1585) legde hij de termijnen, de onderwerpen en de orde van dienst van het Ad limina-bezoek vast.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_limina, 4 december 2011

In 1980 was er voor Nederland een Bijzondere Synode met paus Johannes Paulus II. Dit was weliswaar geen Ad Limina-bezoek in de eigenlijke zin, maar was wel van belang voor de situatie van de Kerk in Nederland.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_limina, 4 december 2011