Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

ad-liminabezoek

betekenis & definitie

bezoek aan Rome dat eens in de vijf jaren door de bisschoppen afgelegd moet worden om aan de paus verslag te doen van hetgeen zich in hun bisdom en in de kerkprovincie heeft afgespeeld (en om de graven van de apostelen Paulus en Petrus te bezoeken); ook: verplichting om eens in de vijf jaar de paus te bezoeken om verslag uit te brengen van wat zich in de kerkprovincie heeft afgespeeld