Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

achtervoegsel

betekenis & definitie

Het begrip achtervoegsel heeft 4 verschillende betekenissen:

1) niet zelfstandig in de taal voorkoment element dat achter een grondwoord of de stam van een grondwoord geplaatst wordt en in combinatie daarmee een afleiding vormt; suffix
2) element dat achter de naam van een persoon of zaak wordt gevoegd, bij personen vaak een titel, bij zaken vaak een typeaanduiding
3) in ruimere zin ook: achterste deel van een woord ook als er taalkundig gezien geen sprake is van een afleiding
4) opeenvolging van letters, cijfers of tekens die men als onderscheidende code laat volgen op andere data; element in een naam of nummer