achterpad betekenis & definitie

pad dat achteraan ligt, vaak aan de achterzijde van woningen waartoe het toegang verleent; pad aan de achterzijde