Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

aan hetzelfde zeel trekken

betekenis & definitie

dezelfde belangen nastreven.

dezelfde belangen nastreven; één lijn trekken; samenwerken.

Voorbeelden:
Het plan Horizon '98 van Reutlinger is wellicht de laatste kans voor Sabena. Dat plan kan maar lukken als alle partijen bereid zijn ten volle mee te werken aan het welslagen ervan en iedereen - ook en in de eerste plaats het personeel - aan hetzelfde zeel trekt.
De Standaard, 1997