Competentie betekenis & definitie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attitude (beroepshouding) dat nodig is om in een bepaald beroep aan de geldende kwaliteitseisen te voldoen.