Innovatie betekenis & definitie

Innovatie is het ontstaan van nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen. Innovatie vindt plaats binnen organisaties, binnen bredere sociale verbanden en zelfs op wereldschaal vindt innovatie plaats. Innovatie lokt vaak ook weer nieuwe innovatie uit.

Door de komst van vernieuwingen zoals de stoomlocomotief en de telefoon werden grote delen van de wereld aan elkaar geknoopt. Computertechnologie maakt satellieten mogelijk en de mobiele telefoon bouwt op beiden voort. Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en worden voor een steeds groter publiek toegankelijk.

De grootste en meest invloedrijke vernieuwingen komen van kleine bedrijven (innovatieve startups). Jonge bedrijven die out-of-the-box willen denken en nog niet vastzitten aan een al bestaand product dat ze ook nog moeten verkopen. Bedrijven als Uber, Google en het Nederlandse Booking.com zijn allemaal als klein bedrijf met een innovatief product begonnen en daarna erg snel erg groot geworden. Startups vormen een belangrijke bodem voor de introductie van écht nieuwe ideeën, ze zijn een aanjager van innovatie.

De snelle neergang van een bedrijf als Nokia laat zien dat innovatieve bedrijven ook weer snel marktaandeel kunnen verliezen. De winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen worden. De wereld verandert steeds sneller, wie het tempo niet bijhoudt valt af. Dat geldt voor het marktaandeel van bedrijven, maar ook voor de economische positie van landen. De vraag of Nederland de snelgroeiende economieën in Azië en Zuid-Amerika bij zal houden, gaat afhangen van hoe snel wij in staat zijn om met nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen te komen.

Wie innoveert, die floreert. Wie dat niet doet, die stagneert. Het is belangrijk dat we als land vol inzetten op innovatie. Vooral door in te zetten op een vruchtbaar vestigingsklimaat voor startups.

Gepubliceerd op 19-02-2015