Anne Martens

Levensfilosoof en kunstenares

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Structural Holes

betekenis & definitie

'Structural Holes' is een boek van Ronald Burt (1992) waaruit de conclusie kan worden getrokken dat creativiteit zwaar wordt overschat als dé bron voor innovatie. De meeste innovatie komen tot stand door de structural holes te overbruggen.

Organisaties zijn vaak doordrongen van de noodzaak tot innoveren. Creativiteit wordt vaak gezien als dé bron voor innovatie. Daarom wordt in een innovatiebeleid meestal een poging gedaan om de creativiteit binnen organisaties te stimuleren. Het boek van Burt biedt een andere kijk op innovatie en creativiteit. Volgens hem zijn innovatieve ideeën zijn maar zelden briljante ideeën die zomaar uit de lucht komen vallen. Het overgrote deel van de innovaties ontstaan door het herkennen van kansen. Door een gangbaar idee uit een andere groep over te nemen, licht aan te passen en te hergebruiken.