Anne Martens

Levensfilosoof en kunstenares

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Netwerkeconomie

betekenis & definitie

In de netwerkeconomie hebben concepten, ideeën en imago een grotere economische waarde dan materiële goederen.

Als gevolg van de netwerkeconomie wordt het er minder belang gehecht aan eigendom en bezit, zolang de mogelijkheid bestaat toegang te hebben tot goederen wanneer daar behoefte aan is. Rifkin beweert in een interview van het NCR '(...) Eigendom is gebaseerd op de gedachte dat het de moeite waard is om fysieke goederen voor langere tijd vast te houden. Maar ze doen er steeds minder toe in een economie waarin verandering zo'n beetje de enige constante is.'

De verschuiving van bezit naar gebruik is een fundamentele verandering die belangrijke gevolgen heeft voor vele vakgebieden. Hiërarchie en eigendom zijn van nature nauw met elkaar verweven. Zodra het belang van eigendom afneemt wordt het bestaansrecht voor traditionele hiërarchische structuur verkleind. In de nieuwe economie is sociaal kapitaal de belangrijkste factor geworden.