Anne Martens

Levensfilosoof en kunstenares

Gepubliceerd op 20-06-2015

2015-06-20

Faciliterende overheid

betekenis & definitie

Een faciliterende overheid is een nieuwe soort overheid waarbij belemmeringen voor de beweging van onderop weggenomen worden. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, beweert dat de overheid niet in de weg moet gaan lopen en zelf moet gaan organiseren, er zit namelijk voldoende organiserend vermogen in de samenleving.

Er ontstaat een beeld dat de beweging van onderop zelf een duurzame economie of samenleving kan realiseren, maar dat is niet waar volgens Jan Rotmans. Hij betoogt dat de de overheid meer dan nodig is, alleen een ander soort overheid, een overheid die moet gaan faciliteren. De belemmeringen voor de beweging van onderop moeten worden weggenomen.

De overheid kan helpen met het vormen van coalities, partijen bij elkaar brengen en het ontwikkelen van slimme financiële arrangementen. De overheid moet zorgen dat de burger kan organiseren. Pro-actief zijn, meedenken en meewerken staat centraal. De ambtenaar 3.0 zit niet meer achter zijn bureau maar bevindt zich in de wijk.